Buradasınız

Yayın - Makale -

Bekçi, B., Karakaş, S. (2009). Algısal çelişki ve tepki rekabeti: Stroop etkisine ilişkin olay-ilişkili potansiyeller. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(2), 127-137.
Yayın Türü: