Buradasınız

Kitap

G (1) İ (1) K (16)

K

Karakaş, S. (2022). Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Afşar Medya Yay.
Karakaş, S., Erden, G., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E. (2017). Özgül Öğrenme Bozukluğu Genişletilmiş Nöropsikometri Bataryası. Konya: Eğitim Yayınevi.
Karakaş, S., Erden, G., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E. (2019). Özgül Öğrenme Bozukluğu Klinik Gözlem Bataryası Kullanım Kılavuzu. Konya: Eğitim Yayınevi.
Karakaş, S., Eski, R. (Ed.) (2013). Psikolojiye Giriş (Düzeltilmiş ve gözden geçirilmiş 20. baskı) (C.T. Morgan: A Brief Introduction to Psychology). Konya: Eğitim Kitabevi Yay.
Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E. (2013). BİLNOT- Yetişkin: Ekler (Cilt II). Konya: Eğitim Yayınevi.
Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E. (2013). BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Yetişkin (Cilt I). Konya: Eğitim Yayınevi.
Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (2011). BİLNOT-Çocuk: Ekler (Cilt II). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (2011). BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
Karakaş, S. (2011). BİLNOT Nöropsikolojik Test Bataryası: Stroop Testi TBAG Formu Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları ve Kullanım Kılavuzu. Ankara: Ayrıntı Bas. Yay. Mat.
Karakaş, S. (Ed.) (2010). Kognitif Nörobilimler (3. baskı). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
Karakaş, S. (2006). Nöropsikoloji Terimleri Sözlüğü. C. Yakıncı, A. Yalman, R. Toparlı (Ed.): Sendrom II Tıp Terimleri Sözlüğü, 4(11), 5-42. Logos Tıp Yayını.
Karakaş, S., İrkeç, C., Yüksel, N. (Ed.). (2003). Beyin ve Nöropsikoloji: Temel ve Klinik Bilimler. Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.
Karakaş, S., Aydın, H., Erdemir, C., Özesmi, Ç. (Ed.) (2000). Multidisipliner Yaklaşımla Beyin ve Kognisyon. Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.
Karakaş, S., Yalın, A. (1993). Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu. Ankara: Medikomat.
Karakaş, S. (1988). Bilimsel Psikoloji: Temel İlkeler. Ankara: TBMM Vakfı Tes.
Karakaş, S. (2015). Ortaöğretim Psikoloji Ders Kitabı: Devlet Kitapları (5. Baskı). İstanbul: Korza Yayıncılık

İ

İncesulu, A., Onur, J., Gülan, C., Kim, S. Yıldız, M., Aydın, O., Kocabıyık, F., Haktanır, G., Karakaş, S. ve diğ. (2011). Beyin ve Öğrenme Sürecinde Okul Öncesi Eğitim Sempozyum Kitabı. Ankara: Almina Basım.

G

Gülan, C., Peters, A., Akıngüç, F., Gülpınar, A., Çubukcu, N., Dane, Ş., Karakaş, S. ve diğ. (2011). Eğitim ve Beyin Sempozyum Kitabı. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği.