Buradasınız

Kitap

E (1) G (1) İ (1) K (21) P (1)

P

Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü

K

Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E. (2020). Nöropsikoloji ve nöropsikolojik testlerin ülkemizdeki durumu (s. 551-562). Eskin, M., Dereboy, Ç.G., Karancı, N.A. (Ed.), Klinik Psikoloji: Bilim ve Uygulama. Türk Psikologlar Derneği Yayını. Ankara: Ayrıntı Bas. Yay.
Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe, E. (2020). Nöropsikoloji, nöropsikolojik değerlendirme, klinik uygulamalar: Ülkemizdeki durum (s. 171-196). N. Yüksel (Ed.), Ruhsal Hastalıklar (Yenilenmiş 5. baskı). Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
Karakaş, S., Erden, G., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E. (2017). Özgül Öğrenme Bozukluğu Genişletilmiş Nöropsikometri Bataryası. Konya: Eğitim Yayınevi.
Karakaş, S. (Konuk Ed). (Hazırlanmakta). Bilişsel Sinirbilim Özel Sayısı. Türkiye Klinikleri.
Karakaş, S., Erden, G., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E. (2019). Özgül Öğrenme Bozukluğu Klinik Gözlem Bataryası Kullanım Kılavuzu. Konya: Eğitim Yayınevi.
Karakaş, S., Eski, R. (Ed.) (2013). Psikolojiye Giriş (Düzeltilmiş ve gözden geçirilmiş 20. baskı) (C.T. Morgan: A Brief Introduction to Psychology). Konya: Eğitim Kitabevi Yay.
Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E. (2013). BİLNOT- Yetişkin: Ekler (Cilt II). Konya: Eğitim Yayınevi.
Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E. (2013). BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Yetişkin (Cilt I). Konya: Eğitim Yayınevi.
Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (2011). BİLNOT-Çocuk: Ekler (Cilt II). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E. (2011). BİLNOT Bataryası El Kitabı: Nöropsikolojik Testlerin Çocuklar için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT- Çocuk (Cilt I). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
Karakaş, S. (2011). BİLNOT Nöropsikolojik Test Bataryası: Stroop Testi TBAG Formu Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları ve Kullanım Kılavuzu. Ankara: Ayrıntı Bas. Yay. Mat.
Karakaş, S. (Ed.) (2010). Kognitif Nörobilimler (3. baskı). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
Karakaş, S., Karakaş, H.M. (2009). Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme İçin TURCONS-4 Beyin Haritalama Bataryası Kullanıcı El Kitabı. Ankara: Eryılmaz Ofset Matbaacılık Gazetecilik.
Karakaş, S., Yalın, A. (2009). GİSD-B: Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi Kullanım Kılavuzu. Ankara: Eryılmaz Ofset Matbaacılık Gazetecilik.
Karakaş, S. (Ed.) (2008). Kognitif Nörobilimler (1. baskı). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
Karakaş, S. (2006). Nöropsikoloji Terimleri Sözlüğü. C. Yakıncı, A. Yalman, R. Toparlı (Ed.): Sendrom II Tıp Terimleri Sözlüğü, 4(11), 5-42. Logos Tıp Yayını.
Karakaş, S., İrkeç, C., Yüksel, N. (Ed.). (2003). Beyin ve Nöropsikoloji: Temel ve Klinik Bilimler. Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.
Karakaş, S., Aydın, H., Erdemir, C., Özesmi, Ç. (Ed.) (2000). Multidisipliner Yaklaşımla Beyin ve Kognisyon. Ankara: Çizgi Tıp Yayınevi.
Karakaş, S., Yalın, A. (1993). Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu. Ankara: Medikomat.
Karakaş, S. (1988). Bilimsel Psikoloji: Temel İlkeler. Ankara: TBMM Vakfı Tes.
Karakaş, S. (2010-2015). Ortaöğretim Psikoloji Ders Kitabı: Devlet Kitapları (5. Baskı). İstanbul: İhlas Gazetecilik.

E

Erdoğan Bakar, E., Doğutepe, E., Karakaş, S., (2020). Nöropsikolojik değerlendirme (s. 279-301). Eskin, M., Dereboy, Ç.G., Karancı, N.A. (Ed.), Klinik Psikoloji: Bilim ve Uygulama. Türk Psikologlar Derneği Yayını. Ankara: Ayrıntı Bas. Yay.

İ

İncesulu, A., Onur, J., Gülan, C., Kim, S. Yıldız, M., Aydın, O., Kocabıyık, F., Haktanır, G., Karakaş, S. ve diğ. (2011). Beyin ve Öğrenme Sürecinde Okul Öncesi Eğitim Sempozyum Kitabı. Ankara: Almina Basım.

G

Gülan, C., Peters, A., Akıngüç, F., Gülpınar, A., Çubukcu, N., Dane, Ş., Karakaş, S. ve diğ. (2011). Eğitim ve Beyin Sempozyum Kitabı. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği.