Buradasınız

Ödüller

Ödüller

Karakaş,  S. (Mayıs 2013). Yaşamı boyunca ülkemiz psikoloji biliminin hem eğitim hem de araştırma alanında gelişimine ve uluslararası tanıtımına sağlamış olduğu çok değerli katkılar,
"Türk Psikologlar Derneği ve 18 Ulusal Psikoloji Kongesi Düzenleme  Kurulu tarafından verilen Onur Ödülü” ile belgelenmiştir.  

 

Turgut, S., Erden, G., Karakaş, S. (2011). Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG)  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu  birlikteliği ve kontrol gruplarının ÖÖG Bataryası ile belirlenen profilleri.
“Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Ödülü 2011”e layık görülmüştür.  

 

Karakas, S. (Mayıs 2010). Ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan derslere ait öğretim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesine ilişkin olarak gösterilen üstün başarı.
"T.C. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu tarafından verilen Takdir Belgesi"  ile belgelenmiştir.  

 

Karakas, S., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Baran, Z., Karakaş, H.M. (September 2009). Confounding effects of magnetic fields and gradient noise of MRI scanner on multimodal MR-Electroencephalography.
"34th Annual Meeting of the European Society of Neuroradiology'de  (Athens, Greece) Cum Lauda in Diagnostic Neuroradiology Ödülü"ne layık görülmüştür.  

 

Torun-Yazıhan, N., Aydın, H., Karakaş, S. (2007). Neuropsychological profile in levels of obstructive sleep apnea syndrome. Sleep and Biological Rythms, 5(2), 85-94.    
"7. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi Makale Yarışması Ödülü"ne layık görülmüştür.

 

Karakaş, S. ve Karakaş, H.M. (2009). Entegratif Preoperatif Fonksiyonel Haritalama Bataryası için araştırma ve geliştirme çalışmaları .
"H.Ü. Teknokent A.Ş'nin Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri 2008 Yılı Proje Yarışmasında Üçüncülük Ödülü"ne layık görülmüştür.

 

Baran, Z., Karakaş, H.M., Karakaş, S.  (Ekim, 2008). TURCONS-4 Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme Bataryası için öğrenme görevinin geliştirilmesi.
29. Ulusal Radyoloji Kongresi "Mansiyon Ödülü"ne layık görülmüştür.

 

Prof. S. Karakaş yaptığı çalışmalar nedeniyle  
2006-07 Akademik Yılı "Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülü"ne layık görülmüştür.

 

Baran, Z., Doğutepe Dinçer, E., Özkan Ceylan, A., Talı, E.T., Karakaş, H.M., Karakaş, S. (Şubat 2008). Aktif seyrek uyarıcı paradigmasında elde edilen bileşenlerin kaynak lokalizasyonu: Standart elektrofizyoloji laboratuvarında ve manyetik rezonans görüntüleme ortamında elde edilen elektrofizyolojik faaliyetin karşılaştırılması. Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı: Beyin Asimetrisi ve Kognitif Ölçümlerde Multidisipliner Yaklaşım.
"En iyi Multidisipliner Yaklaşım Ödülü"ne layık görülmüştür. 

 

Elsevier tarafından "TÜRKİYE SCOPUS 2007": Türkiye'de araştırmaları ile ilk 10'a giren bilim adamı ödülüne layık görülmüştür. (Elsevier'in bilimsel veri tabanı inceleme motoru SCOPUS'dur.) 

 

Karakaş, S. (2006). Nöropsikoloji Terimleri Sözlüğü. C. Yakıncı, A. Yalman, R. Toparlı (Ed.): Sendrom II Tıp Terimleri Sözlüğü, 4(11), 5-42. Logos Tıp Yayını.
Tıp Terimleri Sözlüğü, "Altın Örümcek Web Ödülleri 2007'de Bilim/Araştırma  Kategorisinde Birincilik Ödülü"ne layık görülmüştür.

 

Baran. Z. (2006). Beklentilerin beyinde kaydedilen olay-ilişkili potansiyel ve olay-ilişkili osilasyonlara etkisi.
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü "En Başarılı Doktora Tezi Ödülü" ne layık görülmüştür.

 

Karakaş, S., Doğutepe, E., Çakmak, E.D., Baran, Z.,  Özkan Ceylan, A., Tüfekçi, İ., Arıkan. O. (2007). Time-frequency analysis of neuroelectric responses obtained under the standards paradigms of psychophysiology. Genç Bilim  İnsanları ile Beyin Biyofiziği I. Çalıştayı: Darboğazlar ve Çözüm Arayışları.
"Multidisipliner Çalışma Ödülü"ne layık görülmüştür. 

 

Yalçın, K., Karakaş, S. (2007). Çocuklarda bilgi işlemedeki  üst işlemlerin yaşa bağlı değişimi.     
"Prof. Dr. Mualla Öztürk 2007 Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü”ne layık görülmüştür.

 

Kurt, M., Karakaş, S.  (2005). Dikkat eğitimine dayalı rehabilitasyon programının görsel-uzaysal ihmal sendromuna etkisi
"20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Sözlü Sunum Üçüncülük Ödülü"ne layık görülmüştür.

 

Erdoğan-Bakar, E., Soysal, Ş., Kiriş, N., Şahin, A., Karakaş, S. (2005). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun değerlendirilmesinde Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi Geliştirilmiş Formunun yeri.  
"Prof. Dr. Mualla Öztürk 2005 Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü”ne layık görülmüştür.

 

Can, H., İrkeç, C., Karakaş, S. (2003). Açık ve örtük belleğin demans evrelerine göre değişimi.
"39. Ulusal Nöroloji Kongresi Novartis A.Ş.  Üçüncülük Ödülü"ne layık görülmüştür.

 

Kurt, M., Uysal, H., Karakaş, S. (2003). İhmali olan ve olmayan sol hemiplejik hastalarda algılama görsel-uzaysal yarı-alana göre değişmektedir.
"39. Ulusal Nöroloji Kongresi UCB Pharma A.Ş. Üçüncülük Ödülü"ne layık görülmüştür.

 

Kılıç, B.G., Koçkar, A.İ., Irak, M., Şener, Ş., Karakaş, S. (2002). Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu kullanılarak ölçülen bellek uzamının Türk İlkokul çocuklarında gelişimi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 10(3), 243-254.
"Prof. Dr. Mualla Öztürk 2002 Çocuk Ruh Sağlığı Ödülü”ne layık görülmüştür.

 

Kurt, M., Karakaş, S. (2000). Sağ serebral hemisferin bilişsel işlevlerine duyarlı üç nöropsikolojik testin özellikleri ve aralarındaki ilişkiler. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 8(4), 251-265.
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisinin 2000 yılı geleneksel “En İyi Araştırma Ödülü”ne layık görülmüştür. 

 

Karakaş, S., Irak, M., Kurt, M., Erzengin, Ö.U. (1999). Wisconsin Kart Eşleme Testi ve Stroop Testi TBAG Formu: Ölçülen özellikler açısından karşılaştırmalı analiz. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 7(3), 179-192.
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisinin 1999 yılı geleneksel “En İyi Araştırma Ödülü”ne layık görülmüştür.