Buradasınız

Makale

A (1) B (22) C (13) D (6) E (11) I (3) K (88) N (1) Ö (6) P (1) S (1) T (7) U (5) Y (5)

A

Atalar, G., Uzbay, T., Karakaş, S. (2016). Modeling symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in a rat model of fetal alcohol syndrome. Alcohol and Alcoholism, 51(6), 684-690. doi: 10.1093/alcalc/agw019

B

Başar, E., Karakaş, S. (2006). Models and Theories of Brain Function with Special Emphasis on Cognitive Processing. International Journal of Psychophysiology, 60(2), 97-201.
Başar, E., Başar-Eroğlu, C., Karakaş, S., Schürmann, M. (1999). Are cognitive processes manifested in event-related gamma, alpha, theta and delta oscillations in the EEG? Neuroscience Letters, 259, 165-168.
Başar, E., Başar-Eroğlu, C., Karakaş, S., Schürmann, M. (1999). Oscillatory brain theory: A new trend in neuroscience. Engineering in Medicine and Biology, 18(3), 56-66.
Başar, E., Başar-Eroğlu, C., Karakaş, S., Schürmann, M. (2000). Brain oscillations in perception and memory. International Journal of Psychophysiology, 35, 95-124.
Başar, E., Başar-Eroğlu, C., Karakaş, S., Schürmann, M. (2001). Gamma, alpha, delta and theta oscillations govern cognitive processes. International Journal of Psychophysiology, 39(2-3), 241-248.
Başar, E., Başar-Eroğlu, C., Karakaş, S., Schürmann, M. (Guest Editors) (2001). Event-related oscillations in perception and memory. International Journal of Psychophysiology, 39 (2-3).
Başar, E., Karakaş, S. (1998). Event related oscillations in the brain (Ch. 8). In: E. Başar, Brain Function and Oscillations: I. Brain Oscillations. Principles and Approaches. Heidelberg: Springer-Verlag.
Başar, E., Karakaş, S. (1998). Toward a theory of brain oscillations (Ch. 19). In: E. Başar, Brain Function and Oscillations: I. Brain Oscillations. Principles and Approaches. Heidelberg: Springer-Verlag.
Başar, E., Karakaş, S. (1999). An integrative neurophysiology based on brain oscillations. (Ch. 31). In: E. Başar, Brain Function and Oscillations: II. Integrative Brain Function. Neurophysiology and Cognitive Processes. Heidelberg: Springer-Verlag.
Başar, E., Karakaş, S. (2004). Memory and whole-brain work: Draft of a theory based on EEG oscillations. In: E. Başar, Memory and Brain Dynamics: Oscillations Integrating Attention, Perception, Learning and Remembering. London: CRC Pr.
Başar, E., Karakaş, S. (2006). Neuroscience is awaiting for a breakthrough: An essay bridging the concepts of Descartes, Einstein, Heisenberg, Hebb and Hayek with the explanatory formulations in this special issue. International Journal of Psychophysiology (Special Issue on “Models and Theories of Brain Function with Special Emphasis on Cognitive Processing), 60(2), 194-201.
Başar, E., Karakaş, S., Rahn, E., Schürmann, M. (1998). Major operating rhythms (MOR) control the shape and time course of evoked potentials (Ch. 12). In: E. Başar, Brain Function and Oscillations: I. Brain Oscillations. Principles and Approaches. Heidelberg: Springer-Verlag.
Başar, E., Karakaş, S., Rahn, E., Schürmann, M. (2000). The relation between EEG and evoked potentials (Ch. 11). In: R. Miller (Ed.), Time and the Brain: Conceptual Advances in Brain Research (Vol. 3). Dunedin (New Zealand): Harwood Academic Publ.
Başar, E., Özgören, M., Başar-Eroğlu, C., Karakaş, S. (2003). Superbinding: Spatio-temporal oscillatory dynamics. Theory in Biosciences, 121, 371-385.
Başar, E., Özgören, M., Karakaş, S. (2002). A brain theory based on neural assemblies and superbinding. In: H. Reuter, P. Schwab, D. Kleiber, G. Gniech (Eds.), Wahrnehmen und Erkennen (pp. 11-24). Berlin: Pabst Science.
Başar, E., Özgören, M., Karakaş, S., Başar-Eroğlu, C. (2004). Super-synergy in the brain: The grandmother percept is manifested by multiple oscillations. International Journal of Bifurcation and Chaos, 14(2), 453-491.
Başar, E., Schürmann, M., Başar-Eroğlu, C., Karakaş, S. (1997). Alpha oscillations in brain functioning: An integrative theory. In: E. Başar, R. Hari, F.H. Lopes Da Silva, M. Schürmann (Eds.), Brain Alpha Activity: New Aspects and Functional Correlates. International Journal of Psychophysiology (Special Issue), 26(1-3), 5-29.
Başar-Eroğlu, C., Başar, E., Schürmann, M., Schütt, A., Strüber, D., Stadler, M., Karakaş, S. (1999). Gamma-band responses in the brain: Functional significance (Ch. 26). In: E. Başar, Brain Function and Oscillations: II. Integrative Brain Function. Neurophysiology and Cognitive Processes. Heidelberg: Springer-Verlag.
Bekçi, B., Karakaş, S. (2002). Nöropsikolojik ölçümlerle elektrofizyolojik ölçümlerin ilişkisi: Frontal lob işlevselliği. Klinik Psikiyatri Dergisi, 5(3), 177-184.
Bekçi, B., Karakaş, S. (2003). Nöropsikolojik testler ile olay-ilişkili potansiyeller arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 11(2), 109-121.
Bekçi, B., Karakaş, S. (2009). Algısal çelişki ve tepki rekabeti: Stroop etkisine ilişkin olay-ilişkili potansiyeller. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(2), 127-137.
Bekçi, B., Karakaş, S. (2009). Perceptual conflict and response competition: event-related potentials of the stroop effect</a>. Turkish Journal of Psychiatry, 20(2), 127-137.

C

Can, H., Elmastaş Dikeç, B., Karakaş, S. (2010). University students in two distinct branches show performance differences on the Mangina Test scores. Yeni Symposium, 48 (1), 264-269.
Can, H., Elmastaş Dikeç, B., Karakaş, S. (2010). University students in two distinct branches show performance differences on the Mangina Test scores. Yeni Symposium, 48(1), 264-269.
Can, H., İrkeç, C., Karakaş, S. (2006). Alzheimer tipi demansın farklı evrelerinin nöropsikolojik profili. Yeni Sempozyum, 44(3), 115-135.
Can, H., İrkeç, C., Karakaş, S. (2009). Demans şiddeti derecelendirme ölçeğine bağımlıdır: Kısa Durum Muayene Testi ile Reisberg Global Bozulma Ölçeğinin Karşılaştırılması. Klinik Psikiyatri, 12(1), 5-20.
Can, H., İrkeç, C., Karakaş, S. (2009). Severity of Dementia Depends on the Rating Scale: Comparison of Mini Mental State Examination and Reisberg Global Deterioration Scale. Journal of Clinical Psychiatry 12 (1), 5-20.
Can, H., Karakaş, S. (2005). Alzheimer Tipi Demans ve birinci basamakta nöropsikolojik değerlendirme. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED): Bilimsel ve Dostça, 14(2), 22-25.
Can, H., Karakaş, S. (2005). Bilişsel süreçlerde Alzheimer Tipi Demansa bağlı değişiklikler. Klinik Psikiyatri, 8(1), 37-47.
Can, H., Karakaş, S. (2005). Dementia of Alzheimer type-related changes in cognitive processes. Journal of Clinical Psychiatry, 8 (1), 37-47.
Celik, E., Uzbay, İ.T., Karakaş, S. (2006). Caffeine and amphetamine produced cross-sensitization to nicotine-induced locomotor activity in mice. Progress in Neuro-Pharmacology and Biological Psychiatry, 30(1), 50-55.
Cicekcioğlu, F., Ozen, A., Tuluce, H., Tutun, U., Parlar, A.İ., Kervan, U., Altınay, L., Karakas, S., Katırcıoğlu, S.F. (2008). Neurocognitive functions after beating haeart mitral valve replacement without cross-clamping the aorta. Journal of Cardiac Surgery, 23, 1-6.
Coşkun-Öztekin, E., Özbay, H., Karakaş, S. (2005). Dikkat türlerinin şizofreni alt gruplarına göre değişimi. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 13(1), 27-34.

Ç

Çelik, E., Uzbay, İ.T., Karakaş, S. (2003). Determination of cross-sensitization between nicotine and amphetamine in mice. Journal of Clinical Psychiatry 6 (2), 67-74.
Çelik, E., Uzbay, İ.T., Karakaş, S. (2003). Farelerede nikotin ile amfetamin arasındaki çapraz-duyarlılaşmanın incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 6(2), 67-74.

D

Doğutepe Dinçer, E., Erdoğan Bakar, E., Işık Taner, Y., Soysal Acar, A. Ş., Turgay, A., Karakaş, S. (2012). The relation of Conners rating scale with executive functions. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 32(4), 1011-1025.
Doğutepe Dinçer, E., Erdoğan Bakar, E., Işık Taner, Y., Soysal, A.S., Turgay, A., Karakas, S. (2012). Conners Derecelendirme Ölçeğinin Yönetici İşlevlerle İlişkisi. Türkiye Klinikleri J Med Sc., 32(4), 1011-1025.
Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, S. (2008). Modelling the relationship between the neuropsychological tests of attention</a>. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 18(1), 31-40.
Doğutepe Dinçer, E., Karakaş, S. (2008). Nöropsikolojik dikkat testleri arasındaki ilişkilerin modellenmesi. Bulletin of Clinical Pharmacology, 18(1), 31-40.
Dolu, N., Özesmi, Ç., Eşel, E., Süer, C., Kafadar, H., Gül Kılıç, C., Karakaş, S. (2002). The effect of smoking on continous attention in patients with schizophrenia and healthy volunteers. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 12(3), 109-114.
Dolu, N., Özesmi, Ç., Eşel, E., Süer, C., Kafadar, H., Kılıç, C.G., Karakaş, S. (2002). Şizofreni tanısı almış hastalarda ve sağlıklı kişilerde sigaranın sürekli dikkate etkisi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 12 (3), 109-114.

E

Erberk-Özen, N., Yüksel, N., Boratav, C., Karakaş, S. (2005). Assessment of frontal lobe functions in schizophrenia, depression and alcohol dependence</a>. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 15(3), 93-103.
Erdil, F.A., Durak, P., İyican, D, Erdemli, Ö., Kafadar, H., Karakaş, S., Emir, M., Şener, E. (2004). Koroner arter baypas cerrahisinde uygulanan hızlı derlenme anestezi tekniği kısa dönem hafıza fonksiyonu ve depresyon üzerinde avantaj sağlar mı? GKD Anestezi ve Yoğun Bakım Dergisi, 10(3), 111-116.
Erdil, F.A., Durak, P., İyican, D., Erdemli, Ö., Kafadar, H., Karakaş, S., Emir, M., Şener, E. (2004). Koroner arter baypas cerrahisinde uygulanan hızlı derlenme anestezi tekniği kısa dönem hafıza fonksiyonu ve depresyon üzerinde avantaj sağlar mı? GKD Anestezi ve Yoğun Bakım Dergisi, 10(3), 111-116.
Erdoğan Bakar, E., Karakaş, S. (2020, published online). Spontaneous age-related changes of attention im unmedicated boys with attention deficit hyperactivity disorder. The Clinical Neuropsychologist. DOI: 10.1080/13854046.2020.1801846
Erdoğan Bakar, E., Volkan, E., Işık Taner, Y., Karakaş, S. (2016). WÇZÖ-R için Bannatyne ve Kaufman sınıflamalarının Türk çocuk örneklemlerine uygulanabilirliği. Yeni Sempozyum, 54(2), 2-8.
Erdoğan-Bakar, E., Işık Taner, Y., Soysal, A.Ş., Karakaş, Ş., Turgay, A. (2011). Behavioral Rating Inventory of Executive Functions Measure Different Aspects of Executive Functioning in Boys: A validity study. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 21(4), 302-316.
Erdoğan-Bakar, E., Sosyal, Ş., Kiriş, N., Işık Taner, Y., Karakaş, S. (2011). Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği Yeniden Gözden Geçirilmiş Formunun Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Ölçtüğü Özellikler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 18(3), 155-174.
Erdoğan-Bakar, E., Sosyal, Ş., Kiriş, N., Şahin, A., Karakaş, S. (2005). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun değerlendirilmesinde Wechsler Çocuklar için Zeka Formunun Yeri. Klinik Psikiyatri, 8(1), 5-17.
Erdoğan-Bakar, E., Sosyal, Ş., Kiriş, N., Şahin, A., Karakaş, S. (2005). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun değerlendirilmesinde Wechsler Çocuklar için Zeka Formunun Yeri. Klinik Psikiyatri, 8(1), 5-17.
Erzengin, Ö.U., Sümbüloğlu, V., Karakaş, S. (2006). EEG temelli olay-ilişki beyin dalgalarının istatistiksel zaman serileri ile modellenmesi. Marmara Medical Journal, 19(1), 6-12.
Erzengin, Ö.U., Sümbüloğlu, V., Karakaş, S. (2006). Modelling the EEG based event-related brainwaves using statistical time series. Marmara Medical Journal, 19(1), 6-12.

I

Irak, M., Karakaş, S. (2000). Dikkatin beynin nöroelektrik tepkilerine etkisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 8(3), 182-197.
Irak, M., Karakaş, S. (2002). Event-related potentials and gamma responses for individuals having high and low attention performance. Journal of Clinical Psychiatry, 5(3), 169-176.
Irak, M., Karakaş, S. (2002). Yüksek ve düşük dikkat performansı gösteren bireylerin olay-ilişkili potansiyel ve gamma tepkileri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 5(3), 169-176.

K

Kafadar, H., Karakaş, S. (2002). Effect of healthy of aging on neuroelectric potentials. Journal of Clinical Psychiatry 5 (3), 185-196.
Kafadar, H., Karakaş, S. (2002). Sağlıklı yaşlanmanın nöroelektrik potansiyellere etkisi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 5(3), 185-196.
Karakaş , S., Barry, R. (2017). A brief historical perspective on the advent of brain oscillations in the biological and psychological disciplines. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 73, 335,347. doi. 101016/j. neubiorev.2016.12.009
Karakaş Psikoloji Sözlüğü (2017). Bilgisayar Programı ve Veritabanı. http://www.psikolojisozlugu.com/
Karakaş, H.M., Karakaş, S. (2001). Frontal cortical activation under serial digit learning test: FMRI patterns. Journal of Clinical Psychiatry, 4 (2), 79-86.
Karakaş, H.M., Karakaş, S. (2001). Sayı Dizisi Öğrenme Testinin yol açtığı frontal kortikal aktivasyonlar: fMRG paternleri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 4(2), 79-86.
Karakaş, H.M., Karakaş, S. (2006). Learning of serial digits leads to frontal&nbsp; activation in functional MR imaging. Diagnostic Interventional Radiology, 12, 9-13.
Karakaş, H.M., Karakaş, S. (2008). Fonksiyonel MRG. İlhan Erden (Ed.), Nöroradyoloji, 262-280.
Karakaş, H.M., Karakaş, S. (2016). Source localization in human information processing via hybrid functional magnetic resonance imaging and electroencephalography. 18th World Congress of Psychophysiology (IOP). International Journal of Psychophysiology, 108, 23.
Karakaş, H.M., Karakaş, S., Özkan Ceylan, A., Tali, E.T. (2009). Recording event-related activity under hostile magnetic resonance environment. International Journal&nbsp; of Psychophysiology,&nbsp; 73, 123-132.
Karakaş, S. (2002). Bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesinde nöropsikolojik testler. Türk Nöroloji Dergisi, 8(3), 61-69.
Karakaş, S. (1971). Akromatik renkteki değişmenin ve görsel uyarıcı değişikliğinden yoksunluk süresinin erkek 'Lepistes Reticulatus'ların araştırıcı dürtüsü üzerinde etkisi. Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(2), 134-144.
Karakaş, S. (1973). Duyusal yoksunluğun oluşturduğu fizyolojik ve biyokimyasal değişimler. Nöroloji Dergisi, 4, 296-306.
Karakaş, S. (1974). Görme duyumunda etkinlik gösteren beyin yapıları. Hacettepe Tıp / Cerrahi Bülteni, 7(3), 427-436.
Karakaş, S. (1996). Nöropsikoloji bilimi: Tanımı, faaliyet alanları, ülkemizdeki durumu. Türk Psikoloji Bülteni, 2(4), 21-26.
Karakaş, S. (1997). A descriptive framework for information processing: An integrative approach. In: E. Başar, R. Hari, F.H. Lopes Da Silva, M. Schürmann (Eds.), Brain Alpha Activity: New Aspects and Functional Correlates. International Journal of Psychophysiology, 26, 353-368.
Karakaş, S. (2000). Alzheimer hastalığı ve nöropsikolojik testler. Türk Nöroloji Dergisi, 1(2), 59-69.
Karakaş, S. (2002). Experimental and correlative approaches with respect to causality and contribution to the goals of positive sciences. Journal of Clinical Psychiatry, 5 (2), 72-81.
Karakaş, S. (2002). Nedensellik ilişkisi ve pozitif bilimin amaçları açısından deneysel ve korelatif yaklaşımlar. Klinik Psikiyatri Dergisi, 5(2), 72-81.
Karakaş, S. (2015). Neuropsychology in Turkey. International Liaison Committee (INS) of the International Neuropsychological Society, 35(2), 4-5.
Karakas, S. (2020). A review of theta oscillation and its functional correlates. International Journal of Psychophysiology (A Special Issue on Oscillatory Dynamics: In Memorium of Erol Başar), 157, 82-99.
Karakaş, S. (published online ahead of print, 2020). A review of theta oscillation and its functional correlates. International Journal of Psychophysiology.
Karakaş, S., Arıkan, O., Çakmak, E.D., Bekçi, B., Doğutepe, E., Tüfekçi, İ. (2006). Early gamma response of sleep is sensory/perceptual in origin. International Journal of Psychophysiology, 62(1), 152-167.
Karakaş, S., Aydın, H. (1999). Şizofrenide bilgi işleme bozuklukları. Şizofreni Dizisi, 2(4), 113-131.
Karakaş, S., Aydın, H., Kafadar, H., Çakmak, E.D., Irak, M., Erzengin, Ö.U., Bekçi, B. (2000). Auditory information processing during sleep 1-4 and REM. In: U. Halıcı, K. Leblebicioğlu, V. Atalay, E. Nalçacı (Eds.), Brain Machine, pp. 141-146. Ankara: Middle East Technical University.
Karakaş, S., Baran, Z., Özkan Ceylan, A., Tileylioglu, E., Karakas, H.M., Tali, T. (2013). A comprehensive neuropsychological mapping battery for functional magnetic resonance imaging. International Journal of&nbsp;&nbsp; Psychophysiology, 90, 215-234.
Karakaş, S., Baran, Z., Özkan, A., Erdemir, C. (2006). Tepki doğruluğunun tepkiye-kilitli olay-ilişkili potansiyellere etkisi. Yeni Sempozyum (New Symposium), 44 (2), 64-75.
Karakaş, S., Başar, E. (1983). High frequency components of human visual evoked potentials. International Journal of Neuroscience, 19, 161-172.
Karakaş, S., Başar, E. (1998). Early gamma response is sensory in origin: A conclusion based on cross-comparison of results from multiple experimental paradigms. International Journal of Psychophysiology, 31(1), 13-31.
Karakaş, S., Başar, E. (2000). Beyin Dinamiği Multidisipliner Çalışma Grubu ve faaliyetleri. Türk Nöroloji Dergisi, 1(2), 5-6.
Karakaş, S., Başar, E. (2002). Salınımsal nöral topluluklar kuramı. Türk Nöroloji Dergisi, 8(3), 1-13.
Karakaş, S., Başar, E. (2004). Oscillatory responses of the brain and their cognitive correlates. In G. Adelman, B.H. Smith (Eds.), Encyclopedia of Neuroscience (3rd ed.). San Diego CA.: Elsevier.
Karakaş, S., Başar, E. (2006). Models and theories of brain function within a framework of behavioral cognitive psychology. International Journal of Psychophysiology (Special Issue on “Models and Theories of Brain Function with Special Emphasis on Cognitive Processing), 60(2), 186-193.
Karakaş, S., Başar, E. (2006). Preface: Quiet revolutions in neuroscience. International Journal of Psychophysiology, 60(2), 98-100.
Karakaş, S., Başar, E. (Guest Editors). (2006). Models and Theories of Brain Function with Special Emphasis on Cognitive Processing. International Journal of Psychophysiology, 60(2), 97-201.
Karakaş, S., Başar-Eroğlu, C., Özesmi, Ç., Kafadar, H., Erzengin, Ö.U. (2001). Gamma response of the brain: A multifunctional oscillation that represents a bottom-up with top-down processing. International Journal of Psychophysiology, 39(2-3), 137-150.
Karakaş, S., Bekçi, B. (2003). Historical aspect: relationship between mind/behaviour and body/ organism. Neuroquantology, 2, 232-265.
Karakaş, S., Bekçi, B. (2003). Historical aspect: relationship between mind/behaviour and body/ organism. Neuroquantology, 2, 232-265.
Karakaş, S., Bekçi, B. (2003). Zihin/davranış ile beden/organizma ilişkilerini ele alan bilim dallarının doğuşu ve gelişimi. Neuroquantology, 2, 232-265.
Karakaş, S., Bekçi, B., Çakmak, E.D., Erzengin, Ö.U., Aydın, H.A. (2007). Information processing in sleep based on the event-related activity of the brain. Sleep and Biological Rhythms, 5, 28-39.
Karakaş, S., Bekçi, B., Doğutepe, E., Erzengin, Ö.U. (2005). Stroop Testi performansının elektrofizyolojsi: Olay-ilişkili potansiyeller ve beyin haritaları. Klinik Psikiyatri Dergisi, 8(4), 155-171.
Karakaş, S., Bekçi, B., Doğutepe, E., Erzengin, Ö.U. (2005). The electrophysiology of performance in the stroop test: event-related potentials and brain maps. Journal of Clinical Psychiatry, 8(4), 155-171.
Karakaş, S., Bekçi, B., Erzengin, Ö.U. (2003). Early gamma response in human neuroelectric activity is correlated with neuropsychological test scores. Neuroscience Letters, 340, 37-40.
Karakaş, S., Çakmak, E.D., Bekçi, B., Aydın, H. (2007). Oscillatory responses representing differential auditory processing in sleep. International Journal of Psychophysiology, 65(1), 40-50.
Karakaş, S., Doğutepe Dinçer, E., Ozkan Ceylan, A., Tileylioğlu, E., Karakas, H.M., Talı, T. (2015). MR compliance in children with attention deficit hyperactivity disorder. Diagnostic Diagnostic and Interventional Radiology, 21, 85-92.
Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E. Doğutepe, E. (2017). GCAT - Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirilmesi. Proje No: TÜBİTAK-KAMAG 115G093 (Yürütücü Kuruluş: Doğuş Üniversitesi).
Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe , E. (hazırlanıyor). Nöropsikoloji, Yetişkinler için Nöropsikolojik Testler ve Bilnot Bataryası (Cilt I ve II).
Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe Dinçer, E., Ülsever, H., Özkan Ceylan A., Işık Taner, Y. (2015). Relationship between diagnosis of ADHD in offspring and current and retrospective self-reports of parental ADHD. Journal of Child and Family Studies, 24(12), 3595-3609. DOI 10.1007/s10826-015-0169-8).
Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe, E. ve diğ,. (2017). GCAT - Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirilmesi. Proje No: TÜBİTAK-KAMAG 115G058 (Çatı Proje).
Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Doğutepe, E., Can, H., Kaskatı, T. (2022). Differentiation of memory processing stages and effect of demographic variables with alternative scoring approaches to the Rey Auditory Verbal Learning Test. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. doi.org/10.1080/13803395.2022.2080186
Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Işık Taner, Y. (2013). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olgularındaki zeka puanında dikkatin rolü. Turkish Journal of Psychology, 28(72), 62-82.
Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E., Işık Taner, Y. (2013). The Role of Attention on the Intelligence Test Scores of Patients with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Turkish Journal of Psychology, 28 (72), 83-85.
Karakaş, S., Erdoğan, E., Sak, L., Soysal, A.Ş., Ulusoy, T., Yüceyurt Ulusoy, İ., Alkan, S. (1999). Stroop Test TBAG Form: standardisation for Turkish culture, reliability and validity Journal of Clinical Psychiatry, 2(2), 75-88.
Karakaş, S., Erdoğan, E., Sak, L., Soysal, A.Ş., Ulusoy, T., Yüceyurt Ulusoy, İ., Alkan, S. (1999). Stroop Testi TBAG Formu: Türk kültürüne standardizasyon çalışmaları, güvenirlik ve geçerlik. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2(2), 75-88.
Karakaş, S., Erzengin, Ö.U., Başar, E. (2000). A new strategy involving multiple cognitive paradigms demonstrates that ERP components are determined by the superposition of oscillatory responses. Clinical Neurophysiology, 111, 1719-1732.
Karakaş, S., Erzengin, Ö.U., Başar, E. (2000). The genesis of human event-related responses explained through the theory of oscillatory neural assemblies. Neuroscience Letters, 285, 45-48.
Karakaş, S., Irak, M., Kurt, M., Erzengin, Ö.U. (1999). Wisconsin Kart Eşleme Testi ve Stroop Testi TBAG Formu: Ölçülen özellikler açısından karşılaştırmalı analiz. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 7(3), 179-192.
Karakaş, S., İrkeç, C. (2003). Alzheimer hastalığı kliniğinin nöropsikolojik profili. Türkiye Klinikleri Nöroloji (Journal of Neurology), 1(1) Alzheimer Hastalığı Özel Sayısı (C. İrkeç, Ed.), 13-22.
Karakaş, S., Kafadar, H. (1999). Şizofrenideki bilişsel süreçlerin değerlendirilmesinde nöropsikolojik testler: Bellek ve dikkatin ölçülmesi. Şizofreni Dizisi, 2(4), 132-152.
Karakaş, S., Kafadar, H., Bekçi, B. (2001). Beyin ve zihin ilişkisinde büyük düşünürler ve kuramlar: Pozitif bilim dalları için doğurgular. Nöropsikiyatri Arşivi, 3(1), 15-23.
Karakaş, S., Kafadar, H., Eski, R. (1996). Test-retest reliability of the Turkish standardization of Wechsler Memory Scale-Revised. Turkish Journal of Psychiatry, 11 (38), 53-55.
Karakaş, S., Kafadar, H., Eski, R. (1996). Wechsler Bellek Ölçeği Geliştirilmiş Formunun test-tekrar test güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 11(38), 46-52.
Karakaş, S., Karakaş, H.M. (2000). Multidisciplinary approach in the analysis of executive functions: from cognitive psychology to neuroradiology. Journal of Clinical Psychiatry, 3(4), 215-227.
Karakaş, S., Karakaş, H.M. (2000). Yönetici işlevlerin ayrıştırılmasında multidisipliner yaklaşım: Bilişsel psikolojiden nöroradyolojiye. Klinik Psikiyatri Dergisi, 3(4), 215-227.
Karakaş, S., Tüfekçi, İ., Bekçi, B., Çakmak, E.D., Doğutepe, E., Erzengin, Ö.U., Özkan, A., Arıkan, O. (2006). Early time-locked gamma response and gender specificity. International Journal of Psychophysiology, 60(3), 225-239.
Karakaş, S., Ungan, P. (1982). İşitsel uyarımla hipotalamustan kaydedilen elektriksel cevaplar. Psikoloji Dergisi, 14(15), 24-30.
Karakaş, S., Ungan, P. (1984). Sıçan hipotalamusundan kaydedilen işitsel ve görsel uyarılma potansiyelleri (Proje No: TAG-491). Doğa Bilim Dergisi (Seri C: Tıp), 8(3), 360-374.
Karakaş, S., Ungan, P. (1988). Sıçan hipotalamusundan kaydedilen işitsel uyarılma potansiyelleri bileşenlerinin toparlanma süreleri yoluyla analizi. Psikoloji Dergisi, 6(22), 67-79.
Karakaş, S., Yalın, A. (1995). Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formunun 13-54 yaş grupları üzerindeki standardizasyon çalşması. Türk Psikoloji Dergisi, 10(34), 20-31.
Karakaş, S., Yalın, A. (1995). Normative study of Visual Aural Digit Span Test Form-B on Turkish adolescents and adults (ages 13-54). Turk Psikoloji Dergisi 10 (34), 31.
Karakaş, S., Yalın, A., Irak, M., Erzengin, Ö.U. (2002). Digit span changes from puberty to old age for different levels of education. Developmental Neuropsychology, 22(2), 423-453.
Kılıç, B.G., Irak, M., Koçkar, A.İ., Şener, Ş., Karakaş, S. (2002). İşaretleme Testi Türk Formu’nun 6-11 yaş grubu çocuklarda standardizasyon çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 5(4), 213-228.
Kılıç, B.G., Irak, M., Koçkar, A.İ., Şener, Ş., Karakaş, S. (2002). Standardization study of the Turkish form of a Cancellation Test in 6-11 year old children. Journal of Clinical Psychiatry, 5(4), 213-228.
Kılıç, B.G., Koçkar, A.İ., Irak, M., Şener, Ş., Karakaş, S. (2002). Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu kullanılarak ölçülen bellek uzamının Türk İlkokul çocuklarında gelişimi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 10(3), 243-254.
Kılıç, B.G., Koçkar, A.İ., Irak, M., Şener, Ş., Karakaş, S. (2002). Stroop Testi TBAG Formunun 6-11 yaş grubu çocuklarda standardizasyon çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 9(2), 86-99.
Kılıç, B.G., Koçkar, A.İ., Irak, M., Şener, Ş., Karakaş, S. (2002). The standardization study of the Stroop Test TBAG Form in children between 6–11 years of age. Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health, 9(2), 86-99.
Kılıç, B.G., Şener, Ş., Koçkar, A.İ., Karakaş, S. (2007). Multicomponent attention deficits in attention deficit hyperactivity disorder. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 61, 142-148.
Kiriş, N., Karakaş, S. (2005). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) zeka testlerinden ve ilgili diğer nöropsikolojik araçlardan yordanabilirliği. Klinik Psikiyatri Dergisi, 7(3), 139-152.
Kiriş, N., Karakaş, S. (2005). Predicting level of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) from tests of intelligence and other related neuropsychological devices. Journal of Clinical Psychiatry, 7(3), 139-152.
Kiriş, N., Tahiroğlu, A.Y., Avcı, A., Hergüner, Ö., Altunbaşak, Ş., Karakaş, S. (2013). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda metilfenidatin nöropsikolojik işlevler üzerine etkisi. Türkiye Klinikleri (Journal of Medical Sciences), 33(3), 797-805.
Kiriş, N., Tahiroğlu, A.Y., Avcı, A., Hergüner, Ö., Altunbaşak, Ş., Karakaş, S. (2013).Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda metilfenidatin nöropsikolojik işlevler üzerine etkisi. Türkiye Klinikleri (Journal of Medical Sciences), 33(3), 797-805.
Koçer, B., Ünal, T., Nazlıel, B., Bıyıklı, Z., Yeşilbudak, Z., Karakaş, S., İrkeç, C. (2008). Evaluating sub-clinical cognitive dysfunction and event-related potentials (P300) in clinically isolated syndrome. Neurological Sciences, 29(6), 435-444.
Korkman, H., Doğutepe, E., Karakaş, S. (2016). İşitsel Sözel Öğrenme Testi Performansına Demografik Değişkenlerin Etkisi. Yeni Sempozyum, 54(3), 2-9, doi:10.5455/NYS.20160711053323.
Kurt, M., Bekçi, B., Karakaş, S. (2004). Postmenopozal dönemdeki estrojen replasman tedavisinin bilişsel süreçlere etkisi. Klinik Psikiyatri, 7(1), 16.
Kurt, M., Bekçi, B., Karakaş, S. (2006). Hormone replacement therapy and cognitive function in postmenopausal women. Maturitas, 53(1), 39-48.
Kurt, M., Can, H., Karakaş, S. (2016). Boston Adlandırma Testi Türk Formu için araştırma- geliştirme çalışması. Yeni Sempozyum, 54(1), 6-14. doi:10.5455/NYS.2016001
Kurt, M., Can, H., Karakaş, S. (2016). Boston Adlandırma Testi Türk Formu için araştırma-geliştirme çalışması. Yeni Sempozyum, 54(1), 6-14. doi:10.5455/NYS.2016001.
Kurt, M., Karakaş, S. (2000). Sağ serebral hemisferin bilişsel işlevlerine duyarlı üç nöropsikolojik testin özellikleri ve aralarındaki ilişkiler. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 8(4), 251-265.

N

Naatanen, R., Schröger, E., Karakaş, S., Tervaniemi, M., Paavilainen, P. (1993). Development of a memory trace for a complex sound in the human brain. NeuroReport, 4, 503-506.

Ö

Özatik, M.A., Küçüker, Ş.A., Tülüce, H., Sarıtaş, A., Şener, E., Karakaş, S., Taşdemir, O. (2004). Neurocognitive functions after aortic arch repair with right brachial artery perfusion. Annals of Thoracic Surgery, 78(2), 591-595.
Özdemir, A.K., Karakaş, S., Çakmak, E.D., Tüfekçi, D.İ., Arıkan, O. (2005). Time-frequency component analyser and its application to brain oscillatory activity. Journal of Neuroscience Methods, 145(1-2), 107-125.
Özen-Erberk, N., Yüksel, N., Boratav, C., Karakaş, S. (2005). Şizofreni, depresyon ve alkolizmde frontal bölge işlevselliğinin değerlendirilmesi. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji, 13(1), 17-26.
Özkan Ceylan, A., Çulha, M., Karakaş, S. (2014). The Relationship between Attention Deficit Hyperactivity Disorder Symptoms in University Students, Electrophysiological Components, and MMPI-2 Scores. Türk Psikoloji Dergisi, 29 (74), 90-94.
Özkan Ceylan, A., Çulha, M., Karakaş, S. (2014). Üniversite öğrencilerinde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtilerinin elektrofizyolojik bileşenler ve MMPI-2 puanlarıyla ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 29(74), 66-89.
Öztoprak, H., Toycan, M., Alp, Y.K., Arıkan, O., Doğutepe, E., Karakaş, S. (2017). Machine-based classification of ADHD and nonADHD paticipantsusing time\frequency features of event-related neuroelectric activity. Clinical Neurophysiology, 128, 2400-2410.

P

Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü (Açılış Tarihi 14.02.2017). Bilgisayar Programı ve Veritabanı www.psikolojisozlugu.com (Kapsamı: Genel Psikoloji, Bilim Dalları, Bilişsel Psikoloji, İstatistik/Biyoistatistik, Klinik Psikoloji-Psikanaliz, Nörobilim, Nöropsikoloji, Ölçme Araçları, Sosyal Psikoloji, Yöntembilim)

S

Soysal, A.Ş., Yalçın, K., Karakaş, S. (2005). Temporal lobun sesi. Yeni Symposium (New Symposium), 43(3), 107-113.

T

Tağluk, M.E., Çakmak, E.D., Karakaş, S. (2005). Analysis of time-varying energy of brain responses to an oddball paradigm using short-term smoothed Wigner-Ville distribution. Journal of Neuroscience Methods, 143(2), 197-208.
Torun-Yazıhan, N., Aydın, H., Karakaş, S. (2007). Neuropsychological profile in levels of obstructive sleep apnea syndrome. Sleep and Biological Rythms, 5(2), 85-94.
Turgut Turan, S., Erdoğan Bakar, E., Erden, G., Karakaş, S. (2016). Özgül öğrenme bozukluğunun ayırıcı tanısında nöro-psikometrik ölçümlerin kullanımı. (Neuro-psychometric measurements in the differential diagnosis of specific learning disability). Nöropsikiyatri Arşivi, 53, 144-151. doi: 10.5152/npa.2015.10024
Turgut Turan, S., Erdoğan Bakar, E., Erden, G., Karakaş, S. (2016). Özgül öğrenme bozukluğunun ayırıcı tanısında nöro-psikometrik ölçümlerin kullanımı. (Neuro-psychometric measurements in the differential diagnosis of specific learning disability). Nöropsikiyatri Arşivi, 53, 144-151. doi: 10.5152/npa.2015.10024
Turgut, S., Erden, G., Karakaş, S. (2010). Özgül Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG), Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) birlikteliği ve kontrol gruplarının ÖÖG Bataryası ile belirlenen profilleri. Çocuk Ruh Sağlığı Dergisi, 17(1), 13-25.
Turgut, S., Erden, G., Karakaş, S. (2010). The profiles of Specific Learning Disability (SLD), attention deficit hyperactivity disorder comorbid with SLD and control group through the SLD battery. Cocuk Ruh Sağlığı Dergisi, 17 (1), 13-25.
Turgut, S., Erdoğan Bakar, E., Erden, G., Karakaş, S. (2016). Özgül öğrenme bozukluğunun ayırıcı tanısında nöro-psikometrik ölçümlerin kullanımı. (Neuro-psychometric measurements in the differential diagnosis of specific learning disability). Nöropsikiyatri Arşivi, 53, 144-151. doi: 10.5152/npa.2015.10024

U

Ulusu, U., Uzbay, T., Karakaş, S. (2003). Farelerde nikotin ile indüklenmiş lokomotor duyarlılaşma üzerine L-NAME’nin etkileri. Bağımlılık Dergisi (Journal of Dependence), 4(1), 2-225.
Ulusu, U., Uzbay, T., Kayır, H., Alıcı, T., Karakaş, S. (2005). Evidence for the role of nitric oxide in nicotine-induced locomotor sensitization in mice. Psychopharmacology, 178, 500-504.
Ungan, P., Karakaş, S. (1989). Specificity of auditory evoked potentials from rat hypothalamus: Differential recording by lateral and ventromedial electrodes. International Journal of Psychophysiology, 8(1), 73-83.
Utku, H., Erzengin, Ö.U., Çakmak, E.D., Karakaş, S. (2002). Discrimination of brain’s electric responses by a decision-making function. Journal of Neuroscience Methods, 114(1), 25-31.
Uysal, U., İdiman, F., İdiman, E., Özakbaş, S., Karakaş, S., Bruce, J. (2014). Contingent negative variation is associated with cognitive dysfunction and secondary progressive disease course in multiple sclerosis. Journal of Clinical Neurology, 10(4), 296-303.

Y

Yalçın, K., Karakaş, S. (2007). Qualitative and Quantitative Effects of Development In Wisconsin Card Sorting Test Performance. Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health 14 (1), 24-32.
Yalçın, K., Karakaş, S. (2007). Wisconsin Kart Eşleme Testi performansında gelişimin niceliksel ve niteliksel etkileri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(1), 24-32.
Yalçın, K., Karakaş, S. (2008). Çocuklarda bilgi işlemedeki üst işlemlerin yaşa bağlı değişimi. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(3), 257-265.
Yalın, A., Karakaş, S. (1994). Görsel İşitsel Sayı Dizisi Testi A Formunun bir Türk çocuk örnekleminde güvenirlik, geçerlik ve standardizasyon çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(32), 6-14.
Yüksel, N., Karakaş, S. (2002). Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği. Klinik Psikiyatri Dergisi, 5(4), 257-265.