Buradasınız

Güncel Özgeçmiş

Güncel Özgeçmiş

GÜNCEL ÖZGEÇMİŞ

(04.12.2020)

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 1965’da Psikolojide Lisans Derecesi, Hacettepe Üniversitesinden 1971’de Deneysel Psikolojide Yüksek Lisans Derecesi, aynı Üniversiteden 1978’de Biyofizikte Doktora Derecesi aldı.

1967- 2009 arasında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, 2009-12 arasında Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi AR-GE Biriminde, 2012-15 arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde Psikoloji Bölüm Başkanı, 2015-16 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi, 2016-2019 arası Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı olarak görev tapmıştır. Halen Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir.

Çoğu TÜBİTAK tarafından desteklenen çok sayıda projenin yürütücülüğünü yaptı. Hacettepe Üniversitesi’nde, ülkemizdeki ilk Bilişsel Elektrofizyoloji Laboratuvarını kurdu. Çalışmalarının büyük çoğunluğunu çok-merkezli olarak, multidisipliner ve multiteknolojik yaklaşımlar altında sürdürdü, bu yaklaşımla Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nu kapsamlı olarak araştırdı ve yayınlar yaptı. Türkiyede ilk nöropsikolojik test standardizasyonunu gerçekleştirdi. Internet ortamında yayınlanmakta olan Psikoloji Sözlüğü’nü hazırladı. Ülkemizde Deneysel Psikoloji dalında ilk yüksek lisans ve yine ilk doktora programlarını oluşturdu. Ülkemizde yetişmiş olan deneysel psikologların büyük çoğunluğunu bu programlarda bilfiil yetiştirdi. Bu bağlamda 36 lisansüstü tez çalışmasının danışmanlığını yaptı, psikiyatri ve nöroloji de dahil olmak üzere, pek çok başka alandaki tez çalışmalarında gayri resmi danışmanlık yaptı.

Çalışmaları ulusal ve uluslararası ödüllere layık görüldü. Bunlar arasında Hacettepe Üniversitesi 2006-07 Yılı Bilim Ödülü, Elsevier SCOPUS 2007 Türkiye'de Araştırmaları ile İlk 10'a Giren Bilim Adamı Ödülü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından takdir edilen En İdealist Akademisyen Ödülü (2015) bulunmaktadır.

Ülkemiz için özgün bir zeka testi geliştirme konusundaki TÜBİTAK-KAMAG projesinin (müşteri kurum Millî Eğitim Bakanlığı) soru yazma ile ilgili projesinin yürütücüsü olup çalışmada deneme araştırması aşamasına geçilmektedir.

İnternet ortamında yer alan “Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Terimleri” adlı sözlüğü vardır. İnternette kendine özgü bir platformda yer alan esnek site, kurulduğu günden bu yana 300,000’in üstünde ziyaretçi almıştır (aylık ortalama ziyaretçi sayısı 12,552).

Bilişsel Nörobilim (Deneysel Psikoloji, Biişsel Elektrofizyoloji, Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme) Nöropsikoloji ve Psikoloji Tarihi konularındaki ulusal ve uluslararası makale ve kitaplarına aldığı atıf sayısı 6993, Etki Faktörü 28’dir.