Buradasınız

Güncel Özgeçmiş

Güncel Özgeçmiş

                  

KISA ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Sirel Karakaş

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 1965’de Psikolojide Lisans Derecesi, Hacettepe Üniversitesinden 1971’de Deneysel Psikolojide Yüksek Lisans Derecesi, aynı Üniversiteden 1978’de Biyofizikte Doktora Derecesi aldı.

 

1967-2009’da Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde araştırma görevlisi ile profesörlük arasındaki kademelerde öğretim elemanı, 2009-2012’de Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi AR-GE Biriminde araştırmacı, 2012-2015’te Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde Psikoloji Bölüm Başkanı, 2015-2016’da İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi, 2016-2019’da Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir.

 

Çoğu TÜBİTAK tarafından desteklenen çok sayıda projenin yürütücülüğünü yaptı. Hacettepe Üniversitesi’nde, ülkemizdeki ilk Bilişsel Elektrofizyoloji Laboratuvarını kurdu. Çalışmalarının büyük çoğunluğunu çok-merkezli olarak, multidisipliner ve multiteknolojik yaklaşımlar altında sürdürdü, bu yaklaşımla Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nu kapsamlı olarak araştırdı ve yayınlar yaptı. Türkiyede ilk nöropsikolojik test standardizasyonunu gerçekleştirdi. Ülkemizde Deneysel Psikoloji dalında ilk yüksek lisans ve yine ilk doktora programlarını oluşturdu. Ülkemizde yetişmiş olan deneysel psikologların büyük çoğunluğunu bu programlarda bilfiil yetiştirdi. Bu bağlamda 36 lisansüstü tez çalışmasının danışmanlığını yaptı, psikiyatri ve nöroloji de dahil olmak üzere, pek çok başka alandaki tez çalışmalarında gayri resmi danışmanlık yaptı.

 

Çoğu TÜBİTAK tarafından desteklenen çok sayıda projenin yürütücülüğünü yaptı. Hacettepe Üniversitesinde, ülkemizdeki ilk Bilişsel Elektrofizyoloji Laboratuvarını kurdu. Çalışmalarının büyük çoğunluğunu çok-merkezli olarak, multidisipliner ve multiteknolojik yaklaşımlar altında sürdürdü. Bu yaklaşımla, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nu kapsamlı olarak araştırdı ve yayınlar yaptı. Türkiye’de ilk nöropsikolojik test standardizasyonunu gerçekleştirdi. Ülkemizde Deneysel Psikoloji dalında ilk yüksek lisans ve yine ilk doktora programlarını oluşturdu. Ülkemizde yetişmiş olan deneysel psikologların büyük çoğunluğunu bu programlarda bilfiil yetiştirdi. Bu bağlamda 36 lisansüstü tez çalışmasının danışmanlığını; psikiyatri ve nöroloji de dahil olmak üzere, pek çok başka alandaki tez çalışmasının resmi olmayan danışmanlığını yaptı.

 

Çalışmaları ulusal ve uluslararası ödüllere layık görüldü. Bunlar arasında Hacettepe Üniversitesi 2006-07 Yılı Bilim Ödülü, Elsevier SCOPUS 2007 Türkiye'de Araştırmaları ile İlk 10'a Giren Bilim Adamı Ödülü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından takdir edilen En İdealist Akademisyen Ödülü (2015) bulunmaktadır.

 

Doğuş Üniversitesi Rektörü Başkanlığında Üniversite Senatosu tarafından «Emeritus Profesör” unvanına yükseltilmiştir (05. 10. 2023).

 

Ülkemiz için özgün bir zeka testi geliştirmeyle ilgili TÜBİTAK-KAMAG projesinde (yararlanıcı kurum T.C. Millî Eğitim Bakanlığı) soru yazma ile ilgili alt projenin yürütücülüğünü yaptı. Halen bu projenin madde deneme araştırması yapılmaktadır.

 

T.C. MEB Talim Terbiye Kurulu’nun talebi üzerine, ortaöğretim psikoloji dersi müfredatını hazırladı. Ardından Ortaöğretim Psikoloji Ders Kitabı’nı yazdı. 2011-16 yılları arasında Devlet Kitabı olarak okutulan bu kitap, gençlerimize, çağdaş ve evrensel psikolojinin öğretilmesine aracılık etmiştir.

 

İnternet ortamında yer alan “Prof. Dr. Sirel Karakaş Psikoloji Sözlüğü” adlı sözlüğü hazırladı. İnternette kendine özgü bir platformda yer alan esnek yapıdaki site, kurulduğu günden bu yana toplam 878,401’in üstünde ziyaretçi aldı.

 

Bilişsel Nörobilim (Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Elektrofizyoloji, Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme), Nöropsikoloji, Yöntembilim, Ölçme ve Değerlendirme, Psikoloji Tarihi konularındaki ulusal ve uluslararası makale ve kitaplarına aldığı atıf sayısı 10,200’ün üstünde, i10 endeksi 114, h-endeksi 37’dir.

 

Cahit Karakaş'la (Dr. Yük. İnşaat Müh., TBMM eski Başkanı) ile evlidir. İki oğlu vardır. Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş (MD, MBA)’ın uzmanlık alanı radyoloji/nöroradyoloji/girişimsel radyoloji, Halil Cem Karakaş (MBA)’ın uluslararası yatırım danışmanlığıdır.